Bơm bùn hầm lò phòng nổ WPJ

CÁC ỨNG DỤNG THÔNG THƯỜNG 

Bơm hỗn hợp nước với các hạt rắn có kích thước lớn và tính chất làm mòn lớn, 

Bơm hỗn hợp nước với cát, hạt quặng, than, xỉ, bụi, v.v.., 

Trong ngành mỏ – bơm WPJ đang thay thế các bơm thoát nước loại khác, và bơm vận chuyển hoạt chất rắn, 

Cấp nước 

Tăng áp suất, 

Trong các quá trình kỹ thuật, 

Trong các thiết bị công nghiệp, 

Trong thiết bị hydroxyclon 

Trong các thiết bị lọc, 

NHỮNG ƯU ĐIỂM CƠ BẢN 

Sức bền vững cao, nhờ áp dụng những vật liệu hiện đại khó rỉ, 

Khả năng hoạt động với máy biến tần, 

Khả năng hoạt động trong hệ nối tiếp, 

Khối lượng riêng của hỗn hợp được bơm có thể lên tới ρmax = 1700 kg/m3 nếu chất rắn có trong nước đến 50%, 

Khối lượng riêng của hỗn hợp được bơm có thể lên tới ρmax = 2200 kg/m3 nếu các hạt chất rắn có trong nước có kích thước đến 2 mm, với tốc độ quay thấp, 

Bơm chạy êm, không ồn, 

Bơm nước đầy hoặc hút, 

Bơm được phép hoạt động trong môi trường có nguy hiểm về nổ- ATEX Ex I M2. 

Model Kích thước tối đa cho phép của hạt rắn Tiết diện chảy tối thiểu
WPJ – 100 14 mm / 0.6 in 20 mm / 0.8 in
WPJ – 150 42 mm / 1.7 in 60 mm / 2.4 in
WPJ – 150-R 55 mm / 2.2 in 60 mm / 2.4 in
WPJ – 200 57 mm / 2.2 in 80 mm / 3.1 in
WPJ – 250 54 mm / 2.1 in 80 mm / 3.1 in


Back to Top