Bơm lý tâm cho chất lỏng nặng WPCC

CÁC ỨNG DỤNG THÔNG THƯỜNG 

  • bơm hỗn hợp nước với các hạt rắn có kích thước lớn và tính chất làm mòn lớn, 
  • bơm hỗn hợp nước với cát, hạt quặng, than, xỉ, bụi, 
  • trong ngành mỏ – bơm WPCC đang thay thế các bơm thoát nước nặng loại khác, 
  • trong các quá trình kỹ thuật, 
  • trong các thiết bị công nghiệp, 
  • trong các thiết bị lọc 

NHỮNG ƯU ĐIỂM CƠ BẢN 

  • sức bền vững cao, nhờ áp dụng những vật liệu hiện đại khó rỉ, 
  • khả năng hoạt động với máy biến tần, 
  • khả năng hoạt động trong hệ nối tiếp, 
  • khối lượng riêng của hỗn hợp được bơm có thể lên tới ρmax = 2200 kg/m3 nếu chất rắn có trong nước đến 50%, 
  • bơm chạy êm, không ồn, 
  • kích thước các mối nối có tính chất đồng bộ với các bơm cho chất lỏng nặng 
  • bơm nước đầy hoặc hút, 
  • bơm được phép hoạt động trong môi trường có nguy hiểm về nổ- ATEX Ex I M2 
  • Cấu tạo bơm cho phép tháo dỡ, lắp ráp bánh công tác mà không cần phải tháo dỡ bơm và các đường ống dẫn. 
  Kích thước tối đa cho phép của hạt rắn

Tiết diện chảy tối thiểu

WPCC – 80

22 mm / 0.9 in

34 mm / 1.3 in

WPCC – 100

28 mm / 1.1 in

40 mm / 1.6 in

WPCC – 150 40 mm / 1.6 in

68 mm / 2.7 inBack to Top