Bơm ly tâm tốc độ quay nhanh SWP-150

CÁC ỨNG DỤNG THÔNG THƯỜNG 

 • bơm nước sạch hoặc nước bẩn cơ học chứa các hạt rắn có kích thước đến 2 mm, 
 • tăng áp suất, 
 • trong các quá trình kỹ thuật, 
 • trong các thiết bị công nghiệp, 
 • trong ngành mỏ – công tác thoát nước chính và hỗ trợ, 
 • trong thiết bị làm giảm độ mặn, 
 • trong các mỏ than, mỏ đồng, mỏ muối và các mỏ khác 

NHỮNG ƯU ĐIỂM CƠ BẢN 

 • chế tạo bằng nhiều vật liệu khác nhau, như DUPLEX và SUPERDUPLEX, đảm bảo sức bền vững cao nhất và tính chất chống rỉ, 
 • thích ứng với hệ kiểm tra điện tử độ mòn của các bánh quay, 
 • khả năng áp dụng các bộ làm kín bằng phớt cơ khí, 
 • khả năng thay đổi góc lắp ống hút từng 90o, 
 • kỹ nghệ chế tạo chính xác nhất cho các chi tiết máy 
 • các bộ phận quay được cân bằng chính xác, 
 • bơm được phép hoạt động trong môi trường có nguy hiểm về nổ- ATEX Ex I M2. Back to Top