Bơm vận chuyển hoạt chất rắn PHZ

CÁC ỨNG DỤNG THÔNG THƯỜNG 

 • bơm hỗn hợp nước với các hạt rắn có kích thước lớn và tính chất làm mòn lớn, 
 • bơm hỗn hợp nước với cát, hạt quặng, than, xỉ, bụi, v.v.., 
 • trong ngành mỏ – bơm PHZ đang thay thế các bơm thoát nước loại khác, và bơm vận chuyển hoạt chất rắn, 
 • cấp nước 
 • tăng áp suất, 
 • trong các quá trình kỹ thuật, 
 • trong các thiết bị công nghiệp, 
 • trong thiết bị hydroxyclon 
 • trong các thiết bị lọc 

NHỮNG ƯU ĐIỂM CƠ BẢN 

 • sức bền vững cao, nhờ áp dụng những vật liệu hiện đại khó rỉ, 
 • khả năng hoạt động với máy biến tần, 
 • khả năng hoạt động trong hệ nối tiếp, 
 • khối lượng riêng của hỗn hợp được bơm có thể lên tới ρmax = 1700 kg/m3 nếu chất rắn có trong nước đến 50%, 
 • khối lượng riêng của hỗn hợp được bơm có thể lên tới ρmax = 2200 kg/m3 nếu các hạt chất rắn có trong nước có kích thước đến 2 mm, với tốc độ quay thấp, 
 • bơm chạy êm, không ồn, 
 • bơm nước đầy hoặc hút, 
 • bơm được phép hoạt động trong môi trường có nguy hiểm về nổ- ATEX Ex I M2. 

Model

Kích thước tối đa cho phép của hạt rắn

PHZ – 100

14 mm / 0.6 in

PHZ – 150

42 mm / 1.7 in

PHZ – 200

50 mm / 2.0 in

PHZ – 250

52 mm / 2.0 in

PHZ – 300

50 mm / 2.0 inBack to Top