Cung cấp vật tư cho thiết bị khai thác mỏ

  • Tên hàng hóa: Búa khoan thủy lực, mũi khoan, chòng khoan, giang phớt búa khoan CMJ14.
  • Chủ đầu tư: Công ty cổ phần than Núi Béo – Vinacomin
  • Năm thực hiện: Tháng 12/2018


Back to Top