Cung cấp vật tư cho thiết bị khai thác mỏ

  • Tên hàng hóa: Thiết bị tủ điện, biến áp, rơ le bảo vệ kỹ thuật số có lập trình,máy cắt chân không …
  • Chủ đầu tư: Công ty cổ phần than Núi Béo – Vinacomin
  • Năm thực hiện: Tháng 5/2018


Back to Top