Khởi động từ WSOCA.2

Khởi động từ Phòng nổ WSOCA.2

Hệ thống khởi động từ phòng nổ WSOCA.2 là các thiết bị chuyển mạch được thiết kế sử dụng cho mỏ than hầm lò với chức năng  chuyển mạch, bảo vệ và điều khiển các động cơ điện cho máy và thiết bị trong hầm lò. Được sử dụng  mạng điện ba pha xoay chiều với điểm trung tính cách ly của máy biến áp với điện áp 380 – 1000(1140) V.

Khởi động từ phòng nổ WSOCA.2 được sử dụng trong mỏ than khai thác hầm lò có khí sẽ cháy nổ metal và không có khí metal  trong môi trường cháy nổ nguy hiểm với cấp phòng nổ “a”, “b”, “c” và mức A hoặc B

 Back to Top