Mua sắm hàng hóa, vật tư phụ kiện phục vụ xử lý sự cố bất khả kháng giếng đứng (giai đoạn 1)

  • Tên hàng hóa: Mua sắm vật tư hàng hóa cho thùng skip
  • Chủ đầu tư: Công ty cổ phần than Hà Lầm – Vinacomin
  • Năm thực hiện: Tháng 9/2017


Back to Top