Mua sắm vật tư sửa chữa hệ thống thiết bị tháp giếng và cốt giếng

  • Tên hàng hóa: Cung cấp và lắp đặt hệ thống phanh ABB
  • Chủ đầu tư: Công ty cổ phần than Hà Lầm – Vinacomin
  • Năm thực hiện: Tháng 11/2018


Back to Top