Thi công nâng cấp cải tạo hệ thống Camera khu Hà Ráng, Tân Lập

  • Tên hàng hóa: Cung cấp và lắp đặt hệ thống Camera giám sát
  • Chủ đầu tư: Chi nhánh Tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam – Công ty than Hạ Long – TKV
  • Năm thực hiện: Tháng 5/2017


Back to Top