Tổ chức cho cán bộ, công nhân học tập sửa chữa bảo dưỡng hệ thống phanh thủy lực giếng phụ tại nhà máy tời trục ABB Thượng Hải – Trung Quốc

  • Tên hàng hóa: Tổ chức cho cán bộ kỹ thuật của Công ty và CBKT của Chủ đầu tư sang nhà máy ABB tại Thượng Hải Trung Quốc học tập
  • Chủ đầu tư: Công ty cổ phần than Núi Béo – Vinacomin
  • Năm thực hiện: Tháng 9/2018


Back to Top