WPS

BƠM LY TÂM ÁP SUẤT TRUNG BÌNH 

ỨNG DỤNG

 • bơm nước sạch hoặc nước bẩn chứa các hạt rắn kích thước đến 2 mm, 
 • trong ngành mỏ – công tác thoát nước tại các đơn vị sản xuất và chuẩn bị – bơm WPS đang thay thế các bơm thoát nước loại khác, áp suất trung bình, 
 • dẫn nước, 
 • cấp nước sạch tiêu dùng cho đời sống, 
 • tăng áp suất, 
 • trong các quá trình kỹ thuật, 
 • trong các thiết bị công nghiệp, 
 • trong các thiết bị lọc,. 

NHỮNG ƯU ĐIỂM CƠ BẢN 

 • sức bền vững cao, nhờ áp dụng những vật liệu hiện đại khó rỉ, 
 • sản phẩm được chế tạo từ những vật liệu đăc biệt loại DUPLEX, có sức chịu đựng cao trong điều kiện làm việc khó khăn, 
 • nhờ thiết kế thích hợp để giảm lực dọc trục bơm, các bơm không có nhu cầu phải làm mát bằng nước các ổ bi, 
 • bơm chạy êm, không ồn, 
 • kích thước các mối nối đồng bộ với các bơm áp suất trung bình, 
 • bơm nước đầy hoặc hút, 
 • cấu tạo bơm kín, hiện đại, 
 • bơm chạy không cần người trông, áp dụng các phớt cơ khí, 
 • bơm được phép hoạt động trong môi trường có nguy hiểm về nổ- ATEX Ex I M2 

 Back to Top